صلوات شمار دیجیتالی salavat shomar digitalyیک صلوات شمار کوچک که بر روی انگشت بسته می شود و به صورت دیجیتال صلوات و دیگر ذکرهای شما را محاسبه میکند!!!یکی از مشکلات ختم صلوات های بیش از ۱۰۰ تا فراموش کردن تعداد صلوات های ختم شده می باشد که با حافظه داخلی این صلوات شمار دیجیتال این […]

ادامه مطلب