جا ادویه ای فانتزی گلدار Spices place fantasyدرب ظرف دارای واشر و گیره مخصوص میباشد که باعث میشه درب کاملا چفت شده و هوا داخل ظرف نفوذ نکند.مناسب برای نگه داری زعفران و ادویهبسیار زیبا و کاربردیجنس:چینیارتفاع:۶cmقطر:۵cmدارای جعبه منبع: جا ادویه ای فانتزی گلدار Spices place fantasy – خنزر پنزر

ادامه مطلب

جا ادویه ای فانتزی قاشقدار Spices place fantasyدرب ظرف دارای واشر و گیره مخصوص میباشد که باعث میشه درب کاملا چفت شده و هوا داخل ظرف نفوذ نکند.مناسب برای نگه داری زعفران و ادویهبسیار زیبا و کاربردیجنس:چینیارتفاع:۶cmقطر:۵cmدارای جعبه منبع: جا ادویه ای فانتزی قاشقدار Spices place fantasy – خنزر پنزر

ادامه مطلب

جا ادویه ای فانتزی تاجدار Spices place fantasyدرب ظرف دارای واشر و گیره مخصوص میباشد که باعث میشه درب کاملا چفت شده و هوا داخل ظرف نفوذ نکند.مناسب برای نگه داری زعفران و ادویهبسیار زیبا و کاربردیجنس:چینیارتفاع:۶cmقطر:۵cmدارای جعبه منبع: جا ادویه ای فانتزی تاجدار Spices place fantasy – خنزر پنزر

ادامه مطلب